врста поступка назив

редни број

јавни позив конкурсна документација додатна документација рок за достављање понуде обавештење о закљученом уговору статус
мала набавка услуге мобилне и фиксне телефоније -1/17 16.01.2017.год закључен
отворени поступак гориво ВО-4/17 03.04.2017.год закључен
мала набавка машински материјал МД-3/17 31.03.2017.год закључен
мала набавка сервисирање возила и набавка резервних делова МУ-1/17 11.04.2017.год закључен
мала набавка сакупњање,складиштење,транспорт и третман опасног отпада МР-1/17 10.04.2017.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера П-1/17 18.04.2017.год закључен
мала набавка машински материјал    (поновљени поступак) МД-3/17

03.05.2017.год закључен
мала набавка заптивни материјал МД-1/17

05.05.2017.год закључен
мала набавка штампарске услуге МУ-3/17

04.05.2017.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/17 18.05.2017.год закључен
мала набавка материјал за топловод МД-11/17 08.06.2017.год закључен
мала набавка хемијско чишћење котла МР-02/17 22.06.2017.год закључен
мала набавка постројење за хемијску припрему воде МД-10/17 23.06.2017.год закључен
мала набавка грађевински материјал МД-04/17 28.06.2017.год закључен
мала набавка извођење радова на спољном разводу термотехничких инсталација МР-03/17 07.07.2017.год закључен
мала набавка премије осигурања имовине и радника МУ-04/17 24.07.2017.год закључен
мала набавка замена дела пламене цеви МР-04/17 05.09.2017.год закључен
мала набавка диктир систем МР-09/17 07.09.2017.год закључен
мала набавка Заштита на раду и ХТЗ опрема МД-6/17 06.11.2017.год закључен
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/18 07.12.2017.год закључен
отворени поступак Превоз мазута ВО-2/18 11.12.2017.год закључен
отворени поступак Превоз угља ВО-3/18 11.12.2017.год закључен
мала набавка Возила МД-8/17 08.12.2017.год закључен
отворени поступак Гориво ВО-4/18 12.04.2018.год закључен
мала набавка Услуге мобилне и фиксне телефоније -7/18 10.04.2018.год закључен
мала набавка Ремонтни радови на котловима -1/18 13.04.2018.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера П-1/18 23.04.2018.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/18 23.05.2018.год закључен
мала набавка премије осигурања имовине и радника МУ-3/18 17.07.2018.год закључен
мала набавка Набавка и монтажа горионика за котао "С-1000" МУ-4/18 24.07.2018.год закључен
мала набавка Услуге сервисирања возила МУ-1/18 27.07.2018.год закључен
мала набавка Водоводни материјал МД-7/18 16.11.2018.год закључен
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/19 11.12.2018.год закључен
отворени поступак Превоз мазута ВО-2/19 14.12.2018.год закључен
отворени поступак Превоз угља ВО-3/19 14.12.2018.год закључен
мала набавка Mашински материјал МД-2/18 03.12.2018.год закључен
мала набавка Mашински материјал

Поновљени поступак за Партију 4

МД-2/18 08.01.2019.год закључен

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vrh strane


                                                      ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија