врста поступка назив

редни број

јавни позив конкурсна документација додатна документација рок за достављање понуде обавештење о закљученом уговору статус
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/18 07.12.2017.год закључен
отворени поступак Превоз мазута ВО-2/18 11.12.2017.год закључен
отворени поступак Превоз угља ВО-3/18 11.12.2017.год закључен
мала набавка Возила МД-8/17 08.12.2017.год закључен
отворени поступак Гориво ВО-4/18 12.04.2018.год закључен
мала набавка Услуге мобилне и фиксне телефоније -7/18 10.04.2018.год закључен
мала набавка Ремонтни радови на котловима -1/18 13.04.2018.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера П-1/18 23.04.2018.год закључен
мала набавка бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/18 23.05.2018.год закључен
мала набавка премије осигурања имовине и радника МУ-3/18 17.07.2018.год закључен
мала набавка Набавка и монтажа горионика за котао "С-1000" МУ-4/18 24.07.2018.год закључен
мала набавка Услуге сервисирања возила МУ-1/18 27.07.2018.год закључен
мала набавка Водоводни материјал МД-7/18 16.11.2018.год закључен
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/19 11.12.2018.год закључен
отворени поступак Превоз мазута ВО-2/19 14.12.2018.год закључен
отворени поступак Превоз угља ВО-3/19 14.12.2018.год закључен
мала набавка Mашински материјал МД-2/18 03.12.2018.год закључен
мала набавка Mашински материјал

Поновљени поступак за Партију 4

МД-2/18 08.01.2019.год закључен
отворени поступак Гориво ВО-4/19 22.04.2019.год закључен
мала набавка Услуге мобилне и фиксне телефоније МУ-4/19 30.04.2019.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера П-1/19 20.05.2019.год закључен
мала набавка Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/19   24.05.2019.год закључен
мала набавка Сервис и баждарење МУ-5/19 03.06.2019.год закључен
мала набавка Премије осигурања имовине и радника МУ-3/19 19.07.2019.год закључен
мала набавка Услуге сервисирања возила МУ-1/19 19.08.2019.год закључен

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vrh strane


                                                      ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија