врста поступка назив

редни број

јавни позив конкурсна документација додатна документација рок за достављање понуде обавештење о закљученом уговору статус
мала набавка Mашински материјал

Поновљени поступак за Партију 4

МД-2/18 08.01.2019.год закључен
отворени поступак Гориво ВО-4/19 22.04.2019.год закључен
мала набавка Услуге мобилне и фиксне телефоније МУ-4/19 30.04.2019.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера П-1/19 20.05.2019.год закључен
мала набавка Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/19   24.05.2019.год закључен
мала набавка Сервис и баждарење МУ-5/19 03.06.2019.год закључен
мала набавка Премије осигурања имовине и радника МУ-3/19 19.07.2019.год закључен
мала набавка Услуге сервисирања возила МУ-1/19 19.08.2019.год закључен
мала набавка Збрињавање опасног отпада МУ-6/19 03.10.2019.год закључен
мала набавка Водоводни материјал МД-1/19 11.11.2019.год закључен
отворени поступак Електрична енергија ВО-1/20 16.12.2019.год закључен
мала набавка Радови на поплочавању и асфалтирању површина МР-1/19 26.11.2019.год закључен
отворени поступак Превоз мазута ВО-2/20 23.12.2019.год закључен
отворени поступак Превоз угља ВО-3/20 23.12.2019.год закључен
мала набавка Пумпни агрегати МД-4/20 10.02.2020.год закључен
мала набавка Хемијска средства за припрему котловске воде МД-2/20 02.03.2020.год закључен
отворени поступак Гориво ВО-4/20 16.04.2020.год закључен
мала набавка Услуге мобилне и фиксне телефоније МУ-4/20 30.04.2020.год закључен
преговарачки поступак без објављивања јавног позива услуге одржавања софтвера ПУ-1/20 08.05.2020.год закључен
мала набавка Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација МУ-2/20 27.05.2020.год закључен
мала набавка Збрињавање опасног отпада МУ-5/20 17.06.2020.год закључен
мала набавка Премије осигурања имовине и радника МУ-3/20 22.07.2020.год закључен
мала набавка Услуге сервисирања возила МУ-1/20 21.07.2020.год закључен
мала набавка Набавка опреме за даљинско очитавање постојећих водомера МД-5/20 15.07.2020.год закључен
отворен поступак Водоводни материјал МД-1/20 10.09.2020.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/21   29.01.2021.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/21   29.01.2021.год закључен
отворен поступак Услуге сервисирања возила ВО-3/21     22.03.2021.год закључен
отворен поступак Набавка новог путничко-тернеског возила ВО-4/21     26.03.2021.год   обустављен
отворени поступак Гориво ВО-5/21     16.04.2021.год закључен
отворени поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-6/21     03.06.2021.год закључен
отворени поступак Водоводни материјал ВО-7/21     05.07.2021.год закључен
отворени поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-8/21     19.07.2021.год закључен
отворени поступак Замена задње екранске коморе ВО-9/21     29.07.2021.год закључен
отворен поступак Набавка новог путничко-тернеског возила ВО-10/21     18.10.2021.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/22     31.01.2022.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/22     14.02.2022.год закључен
отворен поступак Гориво ВО-3/22     21.03.2022.год закључен
отворен поступак Водоводни материјал ВО-4/22     11.04.2022.год закључен
отворен поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-5/22     06.06.2022.год закључен
отворен поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-6/22     03.08.2022.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/23     17.02.2023.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/23     06.02.2023.год закључен
отворен поступак Гориво ВО-3/23     13.02.2023.год закључен
отворен поступак Водоводни материјал ВО-4/23     13.02.2023.год закључен
  Изјашњавање о квалитету пружених услуга       30.04.2023.год закључен
отворен поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-5/23     30.04.2023.год закључен
отворен поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-6/23     20.07.2023.год   отворен

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vrh strane


                                                      ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија