врста поступка назив

редни број

јавни позив конкурсна документација додатна документација рок за достављање понуде обавештење о закљученом уговору статус
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/21   29.01.2021.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/21   29.01.2021.год закључен
отворен поступак Услуге сервисирања возила ВО-3/21     22.03.2021.год закључен
отворен поступак Набавка новог путничко-тернеског возила ВО-4/21     26.03.2021.год   обустављен
отворени поступак Гориво ВО-5/21     16.04.2021.год закључен
отворени поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-6/21     03.06.2021.год закључен
отворени поступак Водоводни материјал ВО-7/21     05.07.2021.год закључен
отворени поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-8/21     19.07.2021.год закључен
отворени поступак Замена задње екранске коморе ВО-9/21     29.07.2021.год закључен
отворен поступак Набавка новог путничко-тернеског возила ВО-10/21     18.10.2021.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/22     31.01.2022.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/22     14.02.2022.год закључен
отворен поступак Гориво ВО-3/22     21.03.2022.год закључен
отворен поступак Водоводни материјал ВО-4/22     11.04.2022.год закључен
отворен поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-5/22     06.06.2022.год закључен
отворен поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-6/22     03.08.2022.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/23     17.02.2023.год закључен
отворен поступак Превоз мазута и угља ВО-2/23     06.02.2023.год закључен
отворен поступак Гориво ВО-3/23     13.02.2023.год закључен
отворен поступак Водоводни материјал ВО-4/23     13.02.2023.год закључен
  Изјашњавање о квалитету пружених услуга       30.04.2023.год закључен
отворен поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-5/23     30.04.2023.год закључен
отворен поступак Премије осигурања имовине и радника ВО-6/23     20.07.2023.год закључен
отворен поступак Електрична енергија ВО-1/24     23.02.2024.год   отворен
отворен поступак Гориво ВО-2/24     05.02.2024.год закључен
отворен поступак Половна возила ВО-3/24     23.02.2024.год   отворен
отворен поступак Превоз  угља ВО-4/24     04.03.2024.год   отворен
отворен поступак Водоводни материјал ВО-5/24     18.03.2024.год   отворен
отворен поступак Бактериолошки преглед воде , хемијске анализе и вакцинација ВО-6/23     18.03.2024.год   отворен

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vrh strane


                                                      ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија