КАНАЛИЗАЦИЈА

 

стамбени простор

51,00din/m

накнада за испуштену воду

0,2167

ПДВ 10%

5,12

укупно

56,34din/m

пословни простор

78,33din/m

накнада за испуштену воду

0,2167

ПДВ 10%

7,86

укупно

86,41din/m

 Na osnovu Rešenja Skupštine opštine Kladovo br.023-20/2023-I od 29.12.2023.g. donosi se,

ЦЕНОВНИК

 

 

ГРЕЈАЊЕ(без мерних уређаја)

 

стамбени простор

116,71din/m

ПДВ 10%

11,67

укупно

128,38din/m

пословни простор

116,71din/m

ПДВ 10%

11,67

укупно

128,38din/m

 

 

 

 

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-варијабилни део

 

стамбени простор

8,18din/Kwh

ПДВ 10%

0,82

укупно

9,00din/Kwh

пословни простор

8,18din/Kwh

ПДВ 10%

0,82

укупно

9,00din/Kwh

ВОДА -варијабилни део

 

стамбени простор

57,00din/m

накнаде за коришћење водног добра

0,2407

ПДВ 10%

5,72

укупно

62,96din/m

пословни простор

86,50din/m

накнаде за коришћење водног добра

0,4651

ПДВ 10%

8,70

укупно

95,67din/m

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-фиксни део

 
стамбени и пословни простор 380,83 din/KW
ПДВ 10% 38,08

укупно

418,91 din/KW

 

 

 

 

 

 

            

ВОДА -фиксни  део

 

стамбени и пословни простор - прикључци пресек до 1"

300,00din/m

ПДВ 10%

30,00

укупно

330,00din/m

стамбени и пословни простор - прикљ. пресек преко 1"

533,53din/m

ПДВ 10%

53,35

укупно

586,88din/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цене важе од 01.01.2024год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорија корисника                                   издавање услова                              накнада за сагласност
                                                                                                                                            за  прикључак                       

                                                                           цена    ПДВ 20%      свега                                  цена      ПДВ 20%       свега


стамбени објекат                                                   1.800,00        360,00        2.160,00                                  9.000,00     1.800,00      10.800,00
пословни објекат до 10м
                                       2.700,00        540,00        3.240,00                                 13.500,00    2.700,00     16.200,00
пословни објекат од 10-20м
                                  3.600,00        720,00        4.320,00                                  18.000,00    3.600,00    21.600,00
пословни објекат од 20-50м
                                  4.500,00         900,00       5.400,00                                  27.000,00    5.400,00    32.400,00
пословни објекат од 50-100м                                5.400,00      1.080,00       6.480,00                                  45.000,00    9.000,00    54.000,00
пословни објекат од 100-300м
                              6.300,00      1.260,00       7.560,00                                 72.000,00   14.400,00    86.400,00
пословни објекат од 300-500м
                                7.200,00      1.440,00     8.640,00                                  90.000,00   18.000,00  108.000,00
пословни објекат од преко 500м
                           9.000,00       1.800,00   10.800,00                               135.000,00  27.000,00    162.000,00
објекат за колективно становање
                      10.800,00       2.160,00     12.960,00                              180.000,00  36.000,00  216.000,00

јавне чесме ,спортски стадиони,и
                                                                                                                                                                    
остали објекти код којих површина
           3.600,00     720,00       4.320,00                             9.000,00     3.600,00   21.600,00
не утиче на мерно место                                                                                                                                                                                     

Напомена : Цене прикључка на канализацију идентичне су  ценама прикључка на водовод.

 

                                                                             Vrh strane                                                   


                                  ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија