КАНАЛИЗАЦИЈА

 

стамбени простор

39,86din/m

ПДВ 8%

3,986

накнаде за заштиту вода

0,210800

укупно

44,0568din/m

пословни простор

54,05din/m

ПДВ 8%

5,405

накнаде за заштиту вода

0,210800

укупно

59,6658din/m

 На основу ,Одлуке Надзорног одбора ЈП "Јединство" Кладово бр.122 од 15.01.2018 год. и Закључка Општинског Већа  општине Кладово бр.020-1/201-12-II од 09.02.2018. год. доноси се следећи,

ЦЕНОВНИК

 

 

ГРЕЈАЊЕ(без мерних уређаја)

 

стамбени простор

85,00din/m

ПДВ 8%

8,50

укупно

93,50din/m

пословни простор

85,00din/m

ПДВ 8%

8,50

укупно

93,50din/m

 

 

 

 

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-варијабилни део

 

стамбени простор

5,96din/Kwh

ПДВ 8%

0,596

укупно

6,556din/Kwh

пословни простор

5,96din/Kwh

ПДВ 8%

0,596

укупно

6,556din/Kwh

ВОДА -варијабилни део

 

стамбени простор

44,06din/m

ПДВ 8%

4,406

накнаде за коришћење вода

0,234100

укупно

48,70din/m

пословни простор

59,70din/m

ПДВ 8%

5,97

накнаде за коришћење вода

0,452400

укупно

66,12din/m

 

 

 

ГРЕЈАЊЕ(са мерним уређајима)-варијабилни део

 
стамбени и пословни простор 180,00 din/KW
ПДВ 8% 18,00

укупно

198,00 din/KW

 

 

 

 

 

 

            

ВОДА -фиксни  део

 

стамбени простор - прикључци пресек до 1"

95,00din/m

ПДВ 8%

9,50

укупно

104,50din/m

пословни простор - прикључци пресек до 1"

95,00din/m

ПДВ 8%

9,50

укупно

104,50din/m

пословни простор - прикључци пресек преко 1"

240,00din/m

ПДВ 8%

24,00

укупно

264,00din/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цене важе од 01.02.2018год.
 За реализацију овог Ценовника стараће се финансијска и комерцијална служба ЈП"Јединства"Кладово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорија корисника                                   издавање услова                              накнада за сагласност
                                                                                                                                            за  прикључак                       

                                                                           цена    ПДВ 20%      свега                                  цена      ПДВ 20%       свега


стамбени објекат
                                             900,00    180,00       1.080,00                              4.500,00       900,00      5.400,00
пословни објекат до 10м
                             1.350,00    270,00       1.620,00                              6.750,00    1.350,00      8.100,00
пословни објекат од 10-20м
                        1.800,00    360,00       2.160,00                              9.000,00    1.800,00    10.800,00
пословни објекат од 20-50м
                        2.250,00    450,00       2.700,00                            13.500,00    2.700,00    16.200,00
пословни објекат од 50-100м
                      2.700,00    540,00       3.240,00                            22.500,00    4.500,00    27.000,00
пословни објекат од 100-300м
                    3.150,00    630,00       3.780,00                            36.000,00    7.200,00    43.200,00
пословни објекат од 300-500м
                    3.600,00    720,00       4.320,00                            45.000,00    9.000,00    54.000,00
пословни објекат од преко 500м
               4.500,00     900,00       5.400,00                            67.500,00  13.500,00    81.000,00
објекат за колективно становање
            5.400,00  1.080,00       6.480,00                            90.000,00  18.000,00  108.000,00

јавне чесме ,спортски стадиони,и
                                                                                                                                                 
остали објекти код којих површина
          1.800,00     360,00       2.160,00                             9.000,00     1.800,00   10.800,00
 не утиче на мерно место                                                                                                                                                                  

Напомена : Цене прикључка на канализацију идентичне су  ценама прикључка на водовод.

 

                                                                             Vrh strane                                                   


                                  ЈП “ЈЕДИНСТВО”Кладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија