Делитељ топлоте

Омогућава јасну расподелу утрошене топлотне енергије.На екрану  приказује вредност утрошене топлотне енергије и омогућава да је поредите са вредношћу на Вашем рачуну.На екрану ради поређења даје и вредност потрошње од прошле и претпрошле године ради поређења и контроле.Радио делитељ омогућава даљинско очитавање без уласка у Ваше просторије.

 

Прикључите се акцији за уштеду

Ми знамо како уштедети на  рачуну

  за грејање и воду

Термостатски вентили 

Омогућава подешавање температуре на сваком радијатору.Директна регулација потрошње.

 

 

Индивидуални калориметар

Намењен за системе подног и хоризонталног развода грејања. Посебно погодан за пословне кориснике јер заједно са делитељима топлоте омогућава обрачун за сваког корисника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуална наплата

Начин за уштеду

 

Ви контролишете температуру у свакој просторији онако како то Вама највише одговара.

 Ви штедите, јер разлика у температури од 1Ц је 6% Вашег рачуна.

Ви можете да зауставите грејање када нисте присутни и тиме избегнете непотребне трошкове.

Ви можете да затворите вентиле радијатора у просторијама у којима није потребно грејање.

Ви контролишете рачун за топлу и хладну воду.

Ви плаћате искључиво онолико колико сте потрошили.

Делитељи топлоте,мерила топлоте и водомери су поуздани и прецизни уређаји за расподелу трошкова.Они су основа за правичан индивидуални обрачун.

 

 

Опис система за индивидуалну наплату

 

 

 

Топлотна енергија

Потрошена топлотна енергија која је измерена у подстаници од стране предузећа за дистрибуцију топлоте расподељује се на сваког потрошача уз помоћ делитеља топлоте или индивидуалног калориметра сразмерно његовој потрошњи.Термостатски вентил Вам омогућава да регулишете потрошњу.

 

Вода

Потрошена топла и хладна вода измерена на заједничком водомеру расподељује се на потрошаче сразмерно потрошњи са индивидуалног водомера.

Трошковима воде је потребна контрола и постоји велики потенцијал за уштеду без губљења угодности.Пример је спречавање цурења на славинама и водокотлићима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуална наплата Вам даје детаљан увид у Вашу потрошњу и омогућава Вам потпуну контролу рачуна.

Очитавање података о утрошеној топлотној енергији и води можемо да вршимо бежичним путем без потребе да улазимо у Ваше просторије.

 

Прикључењем на систем индивидуалне наплате са уређајима за регулацију температуре и мерење и расподелу  топлотне енергије уштеде су око 20%.

 

За све информације јавите се на адресу :

 ЈП"Јединство"Кладово19320 КЛАДОВО

ДУНАВСКА 15,Телефон 019 800 360

Фаx 019 800 355

е-маил :jpjedinstvo@kladovonet.com

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија

Цене грејања ће неумитно расти услед скока цене горива на светском тржишту.Увођењем тарифног система сходно новом закону о енергетици стварају се услови за индивидуални обрачун.Тада можемо стимулисати кориснике да штеде енергију и понашају се свесно.Свако има право да плати само оно што је потрошио.Ако желите ову погодност,ми смо ту да Вам помогнемо.

Индивидуални водомери

Намењен за мерење утрошене топле и хладне воде.