име и презиме

функција

телефон

емаил

Бранко Мајкановић

в.д.директора

019/800-350

jpjedinstvo@kladovonet.com

Зоран Петровић

заменик директора

019/800-350

jpjedinstvo@kladovonet.com

Љубиша Предић

технички директор

019/800-350

ljubisa.predic@kladovonet.com

Васа Јовановић

помоћник директора за правне послове

019/800-360

atanackovic@kladovonet.com

Миле Ђорђевић

помоћник директора за финансије

019/800-355

snezana.djurdjevic@kladovonet.com

Снежана Ђурђевић

руководиоц финансијске службе

019/800-354

snezana.djurdjevic@kladovonet.com

Драган Вујовић

руководиоц комерцијалне службе

019/800-354

dragan.vujovic@kladovonet.com

Саша Савић

руководиоц производ. и дистрибуције топлотне енергије

019/800-330

sasa.savic@kladovonet.com

Секретарица директора

Централа

019/800-360

 

Фаx

Фаx

019/800-355

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

име и презиме

функција

телефон

емаил

 Васа Јовановић

председник надзорног одбора

019/800-360

 jpjedinstvo@kladovonet.com

Радмила Гроздић

члан надзорног одбора

019/800-360

jpjedinstvo@kladovonet.com

Бранко Бекеревић

члан надзорног одбора

019/800-360

 jpjedinstvo@kladovonet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


 

ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија