име и презиме

функција

телефон

емаил

Зоран Петровић

В.Д.Директор

019/800-350

jpjedinstvo@kladovonet.com 

Давид Ђурђевић

извршни директор

019/800-354

david.djurdjevic@kladovonet.com

Васа Јовановић

помоћник директора за правне послове

019/800-360

vasa.jovanovic@kladovonet.com

Бранко Мајкановић

помоћник директора

019/800-360

atanackovic@kladovonet.com

Миле Ђорђевић

помоћник директора за финансије

019/800-354

mile.djordjevic@kladovonet.com

Миодраг Мајкановић

руководиоц финансијске службе

019/800-354

misa.majkanovic@kladovonet.com

Секретарица директора

Централа

019/800-360

sekretarica.jedinstvo@kladovonet.com 

Фаx

Фаx

019/800-355

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane


 

ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија